logogroot

Lid worden jeugd

Kinderen kunnen jeugdlid van de muziekvereniging worden vanaf groep 4 van de basisschool. 
Voor leerlingen van groep 4, 5 en 6 verzorgt Luctor et Emergo AMV-lessen (Algemene Muzikale Vorming). De duur van dit AMV-traject is 1 schooljaar. De AMV-lessen zijn bedoeld als laagdrempelige kennismaking met muziek en om leden te werven voor onze fanfare. De lessen worden na schooltijd in groepsverband gegeven door een ervaren muzikant. De leerlingen leren over maatgevoel. Zij leren uit te leggen wat de maat en het ritme betekenen. Verder wordt hen de basiskennis van het noten lezen en schrijven bijgebracht, ze leren de lengte en de hoogte van de noten te lezen en te gebruiken. Al naar gelang de grootte en de samenstelling van de groep wordt beslist of gestart wordt met het spelen op de blokfluit of dat direct gestart wordt met een instrument dat past in de fanfare. De AMV-groep doet mee aan onze jaarlijkse muziekuitvoering in maart.

Als de AMV-groep als blokfluitgroep begonnen is, kiest iedere leerling na de uitvoering een muziekinstrument dat past in de fanfare-bezetting van ons orkest. Op dit instrument wordt de rest van het schooljaar les gegeven. In mei beslissen de leerlingen of ze lid van de vereniging willen blijven. Wie lid blijft gaat het volgende schooljaar muziekles volgen aan de Zeeuwse Muziekschool. Bij voldoende leerlingen komt voor de lessen op een klein-koper-instrument (trompet/bugel/althoorn/bariton), een docent van de ZMS in “de Soute Schakel” lesgeven. Voor de overige instrumenten worden de lessen in Middelburg gegeven. Kinderen vanaf groep 7 en ouder kunnen meestal direct op muziekles via de ZMS. En voor iedereen geldt: de vereniging geeft een aantrekkelijke korting op het lesgeld.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik van de website te kunnen analyseren.